Pohŕdanie

„Vznešený člověk od sebe odděluje bytosti, u nichž dochází výrazu opak takových povznesených, hrdých stavů: pohrdá jimi.
Pohrdání se dostává zbabělci, bázlivci, malichernému, tomu, kdo myslí na úzký prospěch; právě tak nedůvěřivci s jeho nesvobodným pohledem, tomu, kdo se ponižuje, psovskému druhu člověka, který se nechá týrat, žebravému lichotníkovi, a především lháři: základní vírou všech aristokratů je, že nízký lid je prolhaný. „My pravdiví“ – tak si ve starém Řecku říkali urození.“

Friedrich Nietzsche: Mimo dobro a zlo

Nemoc jako šance

„Přítomnost každého z nás v určitou chvíli na určitém místě v kombinaci s dalšími souvislostmi není podle mého přesvědčení rozhodně náhodná a vždy má nějaký hlubší smysl a podtext. Správné pochopení časoprostorové kvality všech jevů nám otevírá nové možnosti a přináší cenné zkušenosti, obohacující výsledný pohled na jakýkoliv – nejen tedy medicínský – problém a rozšiřující naše poznání.“

Ruediger Dahlke: Agrese jako šance